- Byggmester Espen Staer as - Larvik - Stavern - Helgeroa - Brunlanes - Hedrum - Tjølling - Vestfold

Go to content

Main menu:

Sertifiseringer

Espen Staer AS er sentralt godkjent foretak innen følgende områder:  Link til register
FUNKSJON
FAGOMRÅDE
TILTAKSKLASSE
Ansvarlig søker
(for alle typer tiltak)
1
Ansvarlig søker
Søker for våtromsarbeid
1
Prosjekterende
Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
1
Prosjekterende
Prosjektering av våtromsarbeider
1
Prosjekterende
Miljøsanering
1
Utførende
Utførende av våtromsarbeider
1
Utførende
Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
1
Utførende
Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner1
Utførende
Riving og miljøsanering
1
Uavhengig kontrollerende
Overordnet ansvar for kontroll1
Uavhengig kontrollerende
Våtrom (i boliger)
1
Uavhengig kontrollerende
Lufttetthet (i nye boliger)
1
Hva er sentral godkjenning?
Med sentral godkjenning kan foretaket ditt synliggjøre sine kvalifikasjoner ovenfor andre foretak, bestillere og oppdragsgivere. Det vil også fremstå som et seriøst foretak ved at det til en hver tid har betalt skatt og avgifter så lenge det innehar godkjenningen. Man kan også valgfritt vise at foretaket er opplæringsbedrift og at det har ansvars- og yrkesskadeforsikring.

Funksjon: Funksjonen eller rollen foretaket har i en byggesak (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende.

Fagområde: Fagområdet som definerer arbeidet foretaket utfører i en byggesak.

Tiltaksklasse: Oppgaver i et tiltak skal plasseres i tiltaksklasse 1, 2 eller 3. Det er oppgavens kompleksitet, vanskelighetsgrad, og mulige konsekvenser som feil og mangler kan få for helse, miljø og sikkerhet, som avgjør tiltaksklassen. Tiltaksklassen bestemmer hvilke krav som stilles til foretakets kvalifikasjoner.
 
Back to content | Back to main menu